زندگی (روانشناسي)

وبلاگ يه دختر 17 ساله ي عاشق روانشناسي

رویکرد شناختی
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۳  کلمات کلیدی:

رویکرد شناختی :

در حالی که رویکرد رفتاری تا حد زیادی روی محرکات بیرونی و رفتار تأکید می کرد، رویکرد شناختی معتقد است که اگر بخواهیم رفتار را مورد بررسی قرار دهیم بایستی به آنچه که در درون انسان اتفاق می افتد توجه کنیم، زیرا محیط بیرونی در واقع به عنوان واسطه ی بین محرک بیرونی و رفتار عمل می کند و معمولاً قابل مشاهده ی مستقیم نیست. پدیده هایی از قبیل ادراک ، تفکر ، زبان، حافظه اگر چه قابل مشاهده نیستند . ولی واقعیت هایی هستند که بدون توجه به آنها توصیف و تبیین رفتار و فرآیندهای روانی امکانپذیر نمی باشد.
بعضی از سؤالات این رویکرد عبارت است از :
چگونه مسائل را به خاطر آوریم
چرا دانسته هایمان را فراموش می کنیم؟
چه ارتباطی بین زبان و تفکر وجود دارد؟
چگونه یک مفهوم را در ذهن می سازیم؟
عقیده ی و عمومی بر این است که فرآیندهای شناختی به صورت نظام مند عمل می کنند. بنابراین روان شناسان ذهن را غالباً به یک رایانه تشبیه می کنند و انسان را مشابه سیستمی می دانند که اطلاعات را گرفته و آن ها را پردازش، کد گذاری ، تفسیر و ذخیره می کند و حتی قادر است اطلاعات را ارزیابی می کند.